National Emblem of Kazakhstan

Официальный сайт

Президента Республики Казахстан

Официальный сайт

Президента Республики Казахстан

Выступления


Выступление Президента Казахстана Н.А.Назарбаева на торжественном мероприятии, посвященном Дню Независимости Республики Казахстан

14 декабря 2018 года

Қадірлі қауым!

Қымбатты отандастар!

 

Баршаңызды баға жетпес басты мерекеміз – Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын!

Бұл – қыран құстай еркіндікке ұмтылған халқымыздың ғасырлар бойғы асыл арманы орындалған күн.

Тәуелсіздік – жүрегі елім деп соққан әрбір қазақстандық үшін аса қадірлі, айрықша ардақты ұғым.

«Адам бақытты өмір сүруі үшін, оның тәуелсіз Отаны болуы қажет» деген даналық сөз бар.

Бүкіл халқымыз ақсарбас айтып, егемендік байрағын көкте желбіреткеніне, міне, 27 жыл толып отыр.

Осы уақыт ішінде Қазақстан тамырын тереңге жайып, өрісін кеңейтіп, кемелдене түсті.

Сынағы көп сындарлы кезеңнен сүрінбей өтіп, мәртебесі биік, тұғыры берік, мерейлі мемлекетке айналдық.    

Еуразияның жүрегінде орналасқан жаңа Елорда – жаңғырған Қазақстанның символы саналады.

Биыл Ақордалы Астанамыздың 20 жылдығын жұрт болып жұмылып, жоғары деңгейде атап өттік. 

Бұл мерейтойға еліміздің барлық өңірлері атсалысып, шаһарымыздың көркейе түсуіне зор үлес қосты.

Еліміз  бүгінде әлемдік бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарында.

Жаһан жұртшылығы Қазақстанды мойындап, сенімді серіктес ретінде таныды

Өңірлік проблемаларды шешу ісінде салиқалы саясат ұстанған біздің ұранымыз әрдайым татулық пен тұрақтылық болды.

Қазіргі таңда мемлекетіміз халықаралық ұйымдардың бітімгерлік жұмыстарына белсене атсалысуда.

Жиырма бірінші ғасырдың екінші онжылдығында Қазақстан жаңа белестерді бағындыруға кірісті.

Биылғы қаңтар айында Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесіне  төрағалық етуіміз – соның айқын дәлелі.

Қазақстан екі жыл бойы осы Кеңестің тұрақты емес мүшесінің мәртебелі миссиясын атқарып келеді. 

Бейбітшілікті жақтайтын мемлекетіміз осылайша халықаралық қауымдастыққа кеңінен танылды.

 

Құрметті халайық!

 

«Ел қуатты болмай, егемендік тұрақты болмайды» деген қанатты қағида бар халқымызда.

Сондықтан, біздің мақсатымыз – айқын, бағытымыз – анық, мұратымыз – асқақ.

Орнықты дамуға жол ашатын мемлекеттік бағдарламалар мен тың бастамалар жүзеге асырылуда.

Атап айтқанда, ел экономикасын жаңғыртуға бағытталған цифрландыру процесі қарқынды жүріп жатыр.

Халықтың әл-ауқатын жақсартуды көздейтін «Бес әлеуметтік бастама» еліміздің дамуына оң серпін берді.

Биылғы қазан айындағы Жолдауым азаматтарымыздың тұрмыс сапасын арттыру мәселесіне арналды.

Жаһандық бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін экономикалық өсімнің өзгеше моделін құруға қадам бастық.

Қазіргі таңда ұлттық сананың жаңаруына тікелей ықпал ететін Үшінші жаңғырудың мәні зор.

Соның аясында биыл Түркістан қаласы қайта түлеп, облыс орталығы мәртебесін иеленді.

Ғасырларды жалғап келе жатқан түркі жұртының рухани астанасы лайықты орнын алды.

Шырайлы Шымкент халқының саны бір миллионнан асып, еліміздегі үшінші мегаполис атанды.

Сөйтіп, Алматы және Астана сияқты республикалық маңызы бар қалалардың қатарына қосылды.

Тәуелсіздігіміз жарияланған 1991 жылғы 16 желтоқсанұлт шежіресінде алтын әріппен жазылған тарихи күн.

Ширек ғасырдан астам уақыт ішінде азат елде ойы сергек, танымы терең жаңа буын өсіп-жетілді.

Тоқсаныншы жылдары дүниеге келген балалар бүгінде азамат болып, мемлекетті дамытуға атсалыса бастады.

Бұл кезеңдегі жас буын Қазақстан, Мәңгілік ел ұғымдарын жадына жаттап, түйсігіне тоқып өсті.

Жуырда жарияланған «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаламда әлемдік өркениетке қосқан үлесімізді кеңінен атап көрсеттім.

Жас ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу арқылы ел егемендігін баянды ете аламыз.

Сонда ғана келешек ұрпағымыздың рухы биік болып, жан дүниесі жаңарады.

Ұлттық код пен рухани жаңғырудың бір қыры осында деп білемін.

Қазақстанның біртұтастығы, ұлтымыз бен жұртымыздың терең мәдениеті беделімізді биіктете түседі.

 

Дорогие соотечественники!

 

День Независимости – это эпохальное по своей исторической значимости событие и самый главный праздник для всех граждан нашей страны.

Ровно двадцать семь лет назад мы сделали судьбоносный выбор – встали на путь суверенного развития и построения независимого государства.

Наше поколение родилось под счастливой звездой – мы живые свидетели и активные участники зарождения и становления нового Казахстана.

Нам выпала высокая честь и огромная ответственность воплотить в реальность сокровенную мечту нашего народа о свободе и процветании родной земли.

Эра Независимости открыла перед нами безграничные горизонты и уникальные возможности для созидания и роста.

Мы создали эффективную систему государственного управления, отвечающую современным глобальным вызовам.

Своей взвешенной и открытой политикой мы заслужили уважение и доверие всего международного сообщества.

За эти годы в страну было привлечено 
300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Масштабные рыночные реформы позволили задействовать в экономике предпринимательский талант более миллиона наших граждан.

В недавнем рейтинге Всемирного Банка по легкости ведения бизнеса Казахстан впервые вошел в тридцатку лучших среди 190 стран мира.

Системная индустриализация экономики привела к значительному увеличению доли обрабатывающей промышленности, объем продукции которой сейчас составляет почти      9,5 триллионов тенге.

Мы существенно нарастили экспортный потенциал экономики, активно продвигая свою продукцию на рынки 110 стран мира

За время Независимости построено и реконструировано свыше 12,5 тысяч километров автомобильных дорог и более 2,5 тысяч километров железнодорожных путей.

Весомые инвестиции в транспортно-логистическую  инфраструктуру превратили Казахстан в мощный транзитный хаб континентального значения.

Евразийским центром притяжения креативных людей, инновационных идей и новых проектов стала наша прекрасная столица,      20-летний юбилей которой в этом году торжественно отмечала вся страна.

Астана является самым ярким символом независимости, плодом упорного труда и единства помыслов всех казахстанцев.        

Выверенная стратегия государства обеспечила сбалансированное развитие каждого региона страны – от небольших аулов до новых городов-миллионников

За последние четверть века количество населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в 15 раз, а реальная заработная плата выросла в 4 раза.

Одними из самых главных достижений суверенного Казахстана стали рост абсолютной численности населения свыше 18 миллионов человек и увеличение средней продолжительности жизни до 72,5 лет.

Все эти важные победы и триумфальные результаты убедительно свидетельствуют о верности выбранного нами курса.  

     

Уважаемые казахстанцы!

 

Этот насыщенный на знаковые события год займет особое место в хронике новейшей истории нашей страны

Ответственная и прагматичная внешняя политика помогла нам значительно усилить позиции Казахстана на мировой арене.

Мы первыми из государств Центральной Азии достойно председательствовали в Совете Безопасности ООН.

Успешная миротворческая деятельность Казахстана  содействовала  результативности межсирийских переговоров в Астане.  

Неизменной остается наша линия на твердую приверженность стратегическому партнерству с великими соседними государствами – Россией и Китаем.

Состоялся важный исторический визит в Соединенные Штаты Америки, придавший новый импульс нашим партнерским отношениям и укреплению деловых связей между странами.

На прошедшем в Брюсселе форуме «Азия-Европа» мы вновь заявили об идее Большой Евразии – пространстве мира, безопасности и доверия от Хельсинки до Сингапура и от Лиссабона до Сеула.

Мы прилагаем серьезные усилия для продуктивного сопряжения Евразийского экономического союза с китайским мегапроектом «Один пояс – один путь»

Традиционно дружественно развиваются наши многосторонние контакты с тюркским и исламским миром.

Так, новые впечатляющие перспективы регионального сотрудничества открылись благодаря консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

Прорывным год стал и для прикаспийских стран, принявших в Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

В результате Каспий обрел статус зоны добрососедства и мирного взаимодействия, а наша страна  почти полностью завершила процесс юридического оформления своей государственной границы.

В рамках празднования юбилея столицы мы презентовали для зарубежных деловых кругов Международный финансовый центр «Астана», партнерами которого стали компании-лидеры мирового рынка.  

В этом году помимо финансового центра на базе инфраструктурного наследия «ЭКСПО-2017» мы также открыли Международный технопарк IT-стартапов «Астана хаб» и Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов.

Вместе с тем, нам важно всегда помнить, что основой всех достижений является единство и согласие в обществе.

Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального развития уже давно стала международным брендом страны.

Поэтому не случайно в VI Съезде мировых и традиционных религий приняли участие религиозные и политические деятели из 45-ти государств планеты.

Это знак особого уважения и высокого авторитета нашей страны как глобального лидера в этой крайне чувствительной для современной цивилизации сфере.

 

Дорогие друзья!

 

На новом этапе Независимости нам предстоит создать умную экономику, развитую социальную инфраструктуру и эффективную образовательную систему.

Краеугольным камнем государственной политики станет последовательное повышение качества жизни, обеспечение высокого уровня общественной безопасности и планомерный рост благосостояния наших граждан.

Новая программа индустриализации будет направлена на развитие «экономики простых вещей», становление инновационной экосистемы частного бизнеса и повышение наукоемкости казахстанского производства.

Мы также делаем ставку на тотальную цифровизацию всех сфер нашей жизни, которая позволит оптимизировать наши ресурсы и повысит производительность труда на отечественных предприятиях.

Для успешного продвижения вперед нам необходимо осуществить кардинальную реформу правоохранительной системы.

Без доверия граждан к полицейским и судам создание конкурентоспособного государства невозможно.

Важным направлением для нас является комплексная модернизация социальной сферы.

За все годы Независимости свой очаг и крышу над головой обрели около одного миллиона казахстанцев.

В ближайшие пять лет мы построим более    70 миллионов квадратных метров жилья, что позволит сыграть новоселье еще почти двум миллионам граждан.

На заре нашего суверенитета низкая продолжительность жизни во многом была обусловлена высоким уровнем сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди населения.

В то непростое для страны время ежегодно проводилось не более 500 открытых операций на сердце, а сейчас в 39 специализированных клиниках по всему Казахстану выполняется порядка 84 тысяч кардиологических операций различного типа.

Сегодня мы создаем ультрасовременный кластер медицинских учреждений онкологического направления

В этом году исполнилось 25 лет программе «Болашак», сыгравшей важную роль в успешном становлении и развитии нашего государства.

Серьезный вклад в подготовку новой генерации отечественных профессионалов вносят также Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные школы.

Вложения в человеческий капитал страны являются самой эффективной инвестиционной стратегией.

Поэтому в течение пяти лет мы планируем увеличить расходы на здравоохранение и образование до 10% от ВВП.

Экономическую мощь и геополитическое влияние Казахстана в XXI веке будут определять уровень здоровья, интеллектуальная база, креативный потенциал, трудолюбие и патриотизм наших молодых граждан.

Именно поэтому следующий год объявлен Годом молодежи.

Уверен, наше поколение Независимости достойно ответит на все вызовы времени и обеспечит благополучие и процветание каждой казахстанской семье.

 

Ардақты ағайын!

Бүгін тәуелсіздігімізді баянды, келешегімізді кемел етуге күш салып келе жатқан баршаңызға шынайы көңілден ризашылығымды  білдіремін.

Барлық бастамаларыма қолдау көрсетіп, ақ тілегін жеткізген халқыма алғысым шексіз.   

Сіздерді жаңа белестерді бірлесе бағындыруға, мәңгілік елімізді бірге нығайтуға шақырамын.

Ұлт мүддесі мен мемлекет мұратын, тәуелсіздік туын әрдайым биік ұстайық!

 Баршаңызды Тәуелсіздік күнімен тағы да құттықтаймын!

Қазақстан жасай берсін!

Мемлекеттігіміз мәңгі болсын!


Вернуться назад Вернуться назад Twitter Facebook Печать

Законы

21 января 2022 года

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении»


Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай»

25 января 2022 года

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай»

Указ

26 января 2022 года

Указами Главы государства:


Tokaev

Президент Республики Казахстан