National Emblem of Kazakhstan

Официальный сайт

Президента Республики Казахстан

Официальный сайт

Президента Республики Казахстан

Выступления


Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на торжественном мероприятии в честь праздника "Наурыз мейрамы". 22.03.2011г.

22 марта 2011 года

Қымбатты отандастар!

Халқымыз ұлы күнге балаған, жыл басы санаған жасампаз Наурыз – бірлік пен береке мейрамы.

Баршаңызды осы ұлағатты мерекемен шын жүректен құттықтаймын!

Дастарқанға ақ толатын, елімізге бақ қонатын бүгінгі арайлы шақты халқымыз Ұлыстың ұлы күні деп ұлықтаған.

Күн мен түнді теңеген, іргемізді ізгілікке бөлеген Наурыз бүкіл адамзатқа шаттық сыйлайды.

Жыл басы Наурызбен бірге ызғарлы қыстың орнын шуақты көктем басып, тіршілік қайта түлейді.

Бұл күні адамдар бұлақ көзін ашып, тал еккен, жоқ-жітікке жәрдемдескен.

Алыс кеткен ағайын қауышқан, араз жандар татуласып, қайта табысқан.

Баршаңыз білесіздер, бабадан жеткен жыл қайыру дәстүрі бойынша, биыл қоян жылы кіреді.

Қоянды халқымыз қамба толатын молшылықтың нышаны деп санайды.

Қазақ елінің ғасырлар бойы аңсары болған қастерлі Тәуелсіздікке биыл 20 жыл толады.

Сондықтан бүгінгі шара Тәуелсіздік сарайы алдында, алтын самұрығы аспандаған «Қазақ елі» алаңында өтуде.

 

Қадірлі қауым!

Баршаңыз білесіздер, осыдан 20 жыл бұрын менің арнайы Жарлығыммен Наурыз мемлекеттік мереке ретінде алғаш атап өтілді.

Дін мен тілге бөлмейтін Наурыз мейрамы тәуелсіздік жылдары ұлысты ұйыстыра түсті.

Бүгінде ол үш күн бойы тойланатын еліміздегі ең үлкен мереке.

Ұлы өркениетімізден тамыр тартқан Ұлыстың ұлы күні ай мен күндей, әлемге бірдей адамзаттың ортақ қазынасына айналды.

Былтыр Біріккен ұлттар ұйымының Наурызды халықаралық мереке ретінде қабылдауы да сондықтан.

Сондықтан біз басты байлығымыз – берекелі бірлігімізді көздің қарашығындай сақтауымыз керек.

Отанға деген шынайы сүйіспеншілік – мемлекеттік сананы орнықтырады.

Елдік рухы мықты халықтың бақыты қашанда баянды болады.

Сондықтан осындай игі дәстүрді ұрпақ бойына молынан сіңіруге тиіспіз.

Қабырғалы қалпын, салиқалы салтын сақтаған еліміз ХХІ ғасырдың алғашқы он жылдығын толайым табыспен аяқтады.

Тарих үшін қысқа мерзімде біз ұланғайыр істер атқардық.

Он жыл ішінде ел экономикасын 12 есеге өсірдік, іргелі ел, жоралы жұрт қатарына қосылдық.

Мәдени мұрамызды түгендеп, ұлттық сананы нығайттық.

Қандастарымызды атамекенге жинадық.

Абылай аспас Арқаның сары беліне асқақ Астана қондырдық.

Бақ құсы ынтымақты елге қонады, бейбіт елде ғана береке болады.

Біз Қазақстан халқының ынтымағын сақтап, айнымас ауызбірлігімізді бекемдей түстік.

Биыл барша мұсылманның басын қосатын Ислам конференциясы ұйымына төрағалық етеміз.

Бұл Еуропа төрінен төрелік айтып, айтулы Астана Саммитін өткізген еліміздің рухын тағы да асқақтата түседі.

Осының бәрі тәуелсіздіктің арқасында жүзеге асуда.

Алдымызда ұлан асулар, биік белестер тұр.

Жаңа онжылдықтағы мақсатымыз – айқын, бағдарымыз – анық.

Біз бекіткен 2020-шы жылға дейінгі Даму стратегиясы Қазақстан халқын жарқын болашаққа бастайды.

 

Дорогие казахстанцы!

Великое торжество пришло в наши дома!

Наурыз – один из самых древних праздников на земле.

Он отмечается уже более пяти тысяч лет.

Ровно двадцать лет назад я своим Указом возродил в Казахстане этот древний обычай наших предков.

Вместе с другими государствами мира мы отмечаем и календарный Новый год, и весенний Наурыз мейрамы.

И делаем это также радостно и искренне, как в дни Курбан айта и Рождества.

История возрождённого Наурыза – это история нашей независимости!

Мы обрели силу в наших древних корнях и смогли взрастить нашу мечту о независимости.

Казахстан встречает двадцатую весну своей независимости сильным, стабильным и динамично развивающимся государством.

Во всём мире в последние годы регулярно сокращаются все социальные расходы, закрываются предприятия, растет безработица.

Казахстан, напротив, уже в течение десяти лет строит предприятия, строит жилье, наращивает социальную поддержку граждан.

Стабильно растут стипендии, зарплаты, пенсии, социальные пособия.

Усиливается поддержка уязвимых слоев населения.

По всей стране создаются десятки тысяч новых рабочих мест.

Мы строим жильё, школы, больницы, детские сады, дороги.

Ни одна из новых суверенных стран не добилась таких успехов, каких достиг Казахстан за годы Независимости.

Это касается всех сторон жизни.

Мы создали динамичную экономику.

Построили фантастический мегаполис в сердце страны – наш любимый город Астану.

Благосостояние казахстанцев неуклонно растёт.

Повышается международный авторитет нашей страны.

Мы помогаем нашим соотечественникам, живущим за рубежом, вернуться на историческую Родину.

Наша главная ценность – дружба и единство народа.

Поэтому и в дни праздников, и в будни мы должны постоянно укреплять мир и согласие.

За годы независимости мы досрочно достигли всех целей, которые перед собой ставили.

Новая фаза развития нашего государства уже началась.

Впереди – большая работа.

Нам предстоит провести коренную модернизацию экономики и общества.

Мы строим Казахстан как социальное государство, где всё служит общему благу народа.

Несмотря на все трудности, государство безупречно выполняет все взятые социальные обязательства.

В предстоящие годы мы создадим основу новой экономики, новой социальной политики.

У нас появятся тысячи новых предприятий, а значит и новые рабочие места.

Инновации и наукоёмкие производства станут двигателями дальнейшего роста.

Будут построены тысячи километров новых железных и автомобильных дорог.

В Казахстане за  последнее десятилетие построено 45 миллионов квадратных метров жилья.

Каждый последующий год мы будем строить ещё по 6 миллионов квадратных метров жилья. Сотни тысяч наших граждан будут жить в новых квартирах.

Особое внимание будет уделяться строительству жилья для социально защищаемых категорий населения.

Все казахстанцы получат доступ к современному образованию и качественной медицине.

Мы построим 350 новых больниц и поликлиник.

Все казахстанские дети получат дошкольное воспитание.

В ближайшие 5 лет построим 400 новых школ.

Поддержку получат все слои населения:

Сельчане – микрокредитование бизнес-проектов.

Самозанятые граждане – бесплатную учёбу и работу.

Малый бизнес – удешевление кредитов.

Жилищное строительство оживит весь бизнес, даст работу тысячам казахстанцев.

Я предложил народные IPO - казахстанцы могут стать совладельцами крупных промышленных предприятий, покупая акции.

Ко всем населенным пунктам Казахстана будет подведена вода.

Всё это делается для простых казахстанцев.

Именно об этом я говорил в январском Послании народу страны и на 13-ом Съезде «Нур Отана».

Современный Казахстан пользуется уважением во всем мире.

На нашей земле проходят важнейшие международные саммиты и встречи. Мы все стали свидетелями проведения Саммита ОБСЕ, когда главы 56 государств прибыли в нашу столицу.

Мы выдвигаем новые инициативы, которые находят поддержку в мире. В этом году Казахстан возглавляет Организацию Исламская Конференция, которая объединяет 57 государств с населением более 1, 5 млрд.человек.

Наш долг – упрочить силу и авторитет своей Родины.

 

Дорогие казахстанцы!

Сегодня вся страна празднует Наурыз.

Впервые площадь «Қазақ Елі» собрала такое огромное количество астанчан и гостей столицы.

Меня переполняет волнующая гордость, когда я пытаюсь охватить взором это большое человеческое море, прочувствовать этот звенящий простор нашей Отчизны.

Мы с вами вместе!

Мы с вами едины!

Наши сердца стучат в одном ритме.

Сейчас мы настроены на одну радостную волну обновления.

В эти дни обновляется вся наша страна!

И все наши силы, все помыслы и дела мы направим на процветание Казахстана!

 

Мои дорогие казахстанцы!

Соотечественники!

Пусть радость и веселье не покидают ваши сердца, и каждый дом наполнится счастьем!

Пусть мир и согласие сопутствуют всем нашим делам!

С праздником вас!

Халқымыз қашанда жаңа жылдан жақсылық күтіп, келер күннен үмітін үзбеген.

Бүгінін болашағымен байланыстырып, бар ізгіліктің бастауын игі ниеттен іздеген.

Сондықтан, тіршілік жаңаратын Наурызда әр адам  жақсылыққа ниет етуі тиіс.

Даласындай дархан халқымыз бүгінде Тәңірі берген табиғи жаңа жылын айрықша салтанатпен қарсы алады.

Алаңдарға кең пейілі мен адал ниетін білдіретін ақбоз үйлер тігеді.

Ендеше, жаңа жылды ізгі ниетпен қарсы алайық, ағайын!

Әз-Наурыздағы барша тілектеріңіз қабыл болсын!

Әр шаңыраққа Қыдыр қонып, бақ дарысын!

Қоян жылы береке-бірлігімен келсін!

Мереке құтты болсын!

Астана, 22 наурыз 2011 жыл.


Вернуться назад Вернуться назад Twitter Facebook Печать
Tokaev

Президент Республики Казахстан