National Emblem of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Президент Әкімшілігі


Президент Әкімшілігінің құрылымы / Құрылымдық бөлімшелер

Қазақстан Республикасы Президентінің Кеңсесі

Қазақстан Республикасы Президентінің Кеңсесі Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Кеңсенің міндеттері мен функциялары мыналар болып табылады:

1. Президенттің және Әкімшілік Басшылығының қызметін құжаттамалық, ұйымдастыру-техникалық және ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;

функциялар:

1) «Ақорда» резиденциясына келіп түсетін құжаттар мен материалдарды, оның ішінде құпиялылық грифі барларын, қабылдау және есепке алу, оларды адресаттарға жедел беру, қызметтік хат-хабарды өңдеу, тіркеу және жөнелту;

2) Қазақстан Республикасы заңдарының, Президент актілерінің жобаларын, қызметтік құжаттарды, жеке және заңды тұлғалардың арыз-өтініштерін, сондай-ақ Президенттің атына түсетін өзге де материалдарды, оның ішінде құпиялылық грифі барларын, алдын ала қарау, олар бойынша Президенттің тиісті қарарларының жобаларын дайындау;

3) Президенттің жұмыс кестелерін түзу және олардың іске асырылуына мониторинг жүргізу;

4) Президенттің жұмыс кестелерінің іске асырылу қорытындыларын талдау және ақпараттық жариялау;

5) Президент қатысатын іс-шараларға материалдарды дайындауды үйлестіру мен жинау;

6) Президенттің қызметімен, Қазақстан Республикасында президенттік институттың қалыптасуымен және дамуымен байланысты материалдарды жинау, талдау және жүйелеу;

7) арнайы жобаларды әзірлеу және іске асыру, сондай-ақ Президенттің өмірімен және қызметімен, Қазақстан Республикасында президенттік институттың қалыптасуымен және дамуымен байланысты имидждік материалдарды дайындау;

8) Президенттің өмірімен және қызметімен, Қазақстан Республикасында президенттік институттың қалыптасуымен және дамуымен байланысты имидждік материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарында, ведомстволық баспа және электрондық басылымдарда орналастыруды ұйымдастыру;

9) Президенттің жедел хат жазысуын қамтамасыз ету, сондай-ақ Президенттің құттықтау хаттарын және құттықтау жолдауларын дайындау мен жіберуді ұйымдастыру;

10) Президент қол қойған Қазақстан Республикасының заңдары мен тиісті актілер туралы ақпараттың теледидар арқылы және Интернетте уақтылы жария етiлуiне бақылауды жүзеге асыру;

11) Президенттің лауазымды адамдарды және азаматтарды жеке қабылдауын ұйымдастыру және есебін жүргізу, сондай-ақ оны жедел телефон байланысымен қамтамасыз ету;

12) Астана және Алматы қалаларында (Президенттің болатын кезеңінде) Президенттің қабылдау бөлмелерінің, сондай-ақ Кеңсе бастығының қабылдау бөлмесінің жұмысын ұйымдастыру;

13) Президент тапсырмаларының орындалуы жөнінде егжей-тегжейлі шаралар қабылдау мақсатында Әкімшіліктің құрылымдық бөлімшелерімен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;

14) Кеңсе бастығының Әкімшіліктің құрылымдық бөлімшелері басшыларымен өткізетін бақылау жөніндегі және өзге де кеңестерін (отырыстарын) дайындау және тиісті тапсырмалардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру;

15) Әкімшілікке ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің (Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мұражайы және Қазақстан Республикасы Президентінің мұрағаты) жұмысын үйлестіру және бақылау, сондай-ақ оларға ақпараттық-талдамалық және имидждік жұмыс мәселелері бойынша консультативтік-әдістемелік көмек көрсету;

16) Президенттің кітапханалық қорын құру және кабинеттік кітапханаларына қызмет көрсету;

17) Кеңсенің құжаттарын өңдеу және оларды кейіннен мұрағаттық сақтауға Жалпы бөлімге жіберу үшін құжаттамалық қор қалыптастыру;

18) Президенттің қызметтік үй-жайларындағы техниканың, жабдықтар мен мүліктің ақауларын жою, сондай-ақ коммуникацияның техникалық жай-күйін алдын ала қарау жөніндегі шаруашылық қызметтердің жұмысын бақылау;

19) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы қызметі нәтижелерінің Президентте қаралуына дайындықты қамтамасыз ету;

 

2. Президенттің жанындағы Мемлекеттік наградалар жөніндегі комиссияның қызметін қамтамасыз ету;

функциялар:

1) Президенттің, Мемлекеттік хатшының және Әкімшілік Басшылығының мемлекеттік наградалар мәселелері бойынша актілері мен тапсырмаларын мемлекеттік органдар мен ұйымдардың орындауына бақылау тұрғысында мемлекеттік наградалар саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуына мониторинг жүргізу және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

2) Президенттің жанындағы Мемлекеттік наградалар жөніндегі комиссияның отырыстарын өткізуді ұйымдастыру және Комиссия қабылдаған шешімдердің орындалу барысына бақылауды жүзеге асыру;

3) мемлекеттік наградалармен наградтау және наградалардан айыру жөніндегі Президент жарлықтарының жобаларын дайындау;

4) Президенттің, сондай-ақ оның тапсырмасы бойынша басқа да лауазымды адамдардың мемлекеттік наградаларды тапсыруы жөніндегі іс-шараларды дайындау мен өткізуді қамтамасыз ету, оның ішінде мемлекеттік наградалардың жергілікті жерде уақтылы тапсырылуын бақылау;

5) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнымен және Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқармасымен мемлекеттік наградалар мен олардың құжаттарының резервін ұстап тұру, оларды мемлекеттік органдарға жіберу жөнінде өзара іс-қимыл жасау;

6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік наградаларының ұлттық картотекасын жүргізу;

7) мемлекеттік наградалар мәселелері бойынша іс қағаздарын жүргізу;

8) наградтау жұмысына жауапты орталық және жергілікті мемлекеттік органдар қызметтеріне консультативтік-әдістемелік көмек көрсету;

 

3. Әкімшіліктің қызметін қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету;

функциялар:

1) кезекті жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік өтінімдер мен бюджеттік бағдарламалардың жобаларын әзірлеу және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсыну және олардың Республикалық бюджеттік комиссияда қаралуына қатысу;

2) тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің мемлекеттік сатып алуын ұйымдастыру мен өткізу, оларды алу жөнінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарттар жасасу, сондай-ақ ведомстволық бағыныстағы ұйымдар бойынша деректерді ескере отырып, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуға мониторингті жүзеге асыру;

3) мүлік пен міндеттемелердің болуы мен қозғалысына, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының қаржыландыру жоспарларына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі беретін рұқсаттарға сәйкес пайдаланылуына есепті қамтамасыз ету;

4) Әкімшіліктің бағынысты мекемелердегі республикалық бюджеттік бағдарламаларының (кіші бағдарламаларының) атқарылуына ішкі бақылауды жүзеге асыру;

5) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқармасымен өзара іс-қимыл жасау;

6) Әкімшіліктің бухгалтерлік есебі мен есептілігін жүргізу;

7) қаржы, бухгалтерлік есеп пен есептілік, мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша іс қағаздарын жүргізу.

Президент және Әкімшілік Басшысы белгілейтін өзге де міндеттерді орындау.

 


Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесінің бастығы
ОНЖАНОВ Нұрлан Баймолдаұлы
 

1960 жылы туған.

1983 жылы Гумбольдт атындағы Берлин университетін бітірген.

1983-1986 жылдары – Алматы педагогикалық шетел тілдері институтында оқытушы.

1986-1992 жылдары – Морис Торез атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық шетел тілдері институтында аспирант, зерттеуші-стажер.

1992-1994 жылдары – жетекші маман, бас маман, бөлім бастығы, Қазақстан Республикасы баспасөз және бұқаралық ақпарат министрінің кеңесшісі.

1994-1996 жылдары – Қазақстан Республикасының Президенті Аппараты Халықаралық бөлімінің аға референті.

1996-1997 жылдары – Қазақстан Республикасының Австрия Республикасындағы Елшілігінде бірінші хатшы, кеңесші.

1997-2001 жылдары – Қазақстан Республикасының Швейцария Конфедерациясындағы Елшілігінде кеңесші.

2001-2002 жылдары – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің экономикалық саясат департаментінің директоры.

2002-2003 жылдары – Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикасының Майндағы Франкфурт қаласында бас консул.

2003-2004 жылдары – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер вице-министрі – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы істері жөніндегі комитетінің төрағасы, «Орталық Азия ынтымақтастығы» ұйымының қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы тарапынан ұлттық үйлестіруші.

2004-2007 жылдары – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары.

2007-2008 жылдары – Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі.

2008-2014 жылдары – Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, сондай-ақ Дания Корольдігіндегі Елшісі қызметін қоса атқарушы.

2014-2019 жылдары – Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі.

2019 жылғы 21 наурызда Мемлекет басшысының Жарлығымен  Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесінің бастығы болып тағайындалды.

«Құрмет» (2006), «Парасат» (2011) ордендерімен және 5 медальмен марапатталған.

Төтенше және Өкілетті Елші дәрежесіне ие.

Филология ғылымдарының кандидаты. Неміс, швед, ағылшын тілдерін меңгерген.

Үйленген, екі баласы бар.


Кері қайту Кері қайту Twitter Facebook Басып шығару