National Emblem of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Сөйлеген сөздер


Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Парламенттің төртінші сайланымының төртінші сессиясының ашылуында сөйлеген сөзі. Астана, 01.09.2010ж.

2010 жылғы 01 қыркүйек

Қайырлы таң құрметті Парламент депутаттары!

Ханымдар мен мырзалар!

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабына сәйкес төртінші сайланымдағы Парламенттiң  төртінші сессиясын ашық деп жариялаймын.

 

Құрметті Парламент депутаттары!

 

Сіздерді Парламенттің кезекті сессиясының ашылуымен құттықтаймын.

Біз 30 тамыз күні мемлекеттік ұлық мерекеміз – Конституцияның 15 жылдық тойын атап өттік.

Конституция қабылдау арқылы Қазақстан дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты.

Жасампаз істерімен дүниежүзіне танымал әлеуетті елге айналды.

Біздің ұстанған бағытымыздың дұрыс екенін уақыт өзі дәлелдеп берді.

Біз биыл ТМД және Азия елдері арасында тұңғыш рет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жетекшілік етудеміз.

Өздеріңіз білесіздер, таяуда елімізде осы беделді ұйымға мүше мемлекет басшыларының Саммиті өтеді.

Бұл – біздің еліміз үшін зор мәртебе, сонымен қатар үлкен жауапкершілік жүктейтін айрықша ауқымды шара болмақ.

Ел экономикасы қарқынды дамып, біз дағдарыстан кейінгі кезеңге батыл  қадам бастық.

Бұл ретте болашаққа бағытталған бірқатар іргелі бағдарламалар қабылданды.

Атап айтқанда, Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бекітілді.

Елімізде «Бизнестегі жол картасы-2020» бағдарламасы қолға алынды.

Бұл бағдарлама бойынша кәсіпкерлік секторды сауықтыру және бизнес бастамаларын қолдау, агроөнеркәсіп саласын қаржымен қамтамасыз ету шаралары жүзеге асырылуда.

Таяу онжылдықты қамтитын еліміздің дамуының Стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға нақты кірістік.

Сонымен қатар Беларусь және Ресей мемлекеттерімен бірге Кеден одағына мүше болып кірдік.

Осы маңызды оқиғаға байланысты Парламент қысқа мерзім ішінде 35-тен астам келісімді заңдық тұрғыдан бекітті. Бұл еліміз үшін жасалып жатқан өте пайдалы шаралар.

Кеден одағы аясында Бірыңғай экономикалық кеңістік құру үшін құқықтық база құрылды.

Міне, бұл мәселелерде Парламент кәсіби шеберлігін танытып, үлкен іске зор үлесін қосты.

Бұл орайда, Парламент жоғары заң шығарушы орган ретінде еліміздің өсіп-өркендеуі жолында пәрменді жұмыс жасауда.

Мызғымас мемлекеттігіміздің Бас бағдарына айналған Ата заң аясында көптеген заңдар қабылдануда.

Осы сайланымның депутаттары үш сессияның ішінде 340-тан аса заң қабылдағаны – мұның жарқын айғағы болып табылады.

Бұл заңдардың басым көпшілігі қоғамның саяси және әлеуметтік-экономикалық деңгейін көтеруге арналған.

Сонымен қатар, Парламентте қабылданған заңдар арқылы қаржы және салық жүйесін жетілдіру бағытында нақты қадамдар жасалды.

Мен жемісті еңбектеріңіз үшін баршаңызға өз ризашылығымды білдіргім келеді.

Парламенттің алдағы уақытта да абырой биігінен көрініп, ел үмітін ақтай беретініне кәміл сенемін.

Өткен сессия бәрімізге оңай болған жоқ. Бізге қауырт жұмыс істеуге тура келді. Оның үстіне, дағдарыстан өту кезеңінде көп шаралар қолға алынды. Халықтың әл-ауқаты жақсарды. Осының барлығы біздің бірігіп істеген жұмысымыздың нәтижесі деп білемін. Халықтың біздің қызметімізге ризашылығы зор екені белгілі.  

 

Уважаемые депутаты!

 

Итоги третьей сессии показывают повышение качества законотворческой работы.

Всего было принято 148 законов.

Правовая база страны укрепилась законами, нацеленными на реформирование правоохранительных органов, усиление борьбы с преступностью и коррупцией.

Усовершенствованы нормы о финансовых и экономических отношениях, бюджетной и тарифной политике, сфере налогообложения.

Созданы законодательные основы для стимулирования энергосбережения и рационального использования водных ресурсов.

Большой блок нового законодательства направлен на поддержку отдельных категорий граждан и обеспечение населения гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи.

Парламент ратифицировал более 35-ти международных документов, подписанных Казахстаном.

Сформирована правовая основа Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси.

Принят единый Таможенный кодекс и другие законодательные акты, открывающие путь к созданию Единого экономического пространства трех стран. Все три государства активно работают над тем, чтобы создать законодательную базу по переходу к следующему этапу интеграции – Единому экономическому пространству.  

Я хотел бы поблагодарить депутатов Сената и Мажилиса за эту конструктивную работу над этими важными документами по расширению нашего рынка, что дает возможность осуществить индустриальную программу. Товары, которые мы будем производить, должны иметь большой рынок – мы это с вами создаем.

 

Уважаемые депутаты!

 

Благодаря антикризисной программе и своевременно принятым законам экономика вышла на траекторию роста.

По итогам первого полугодия ВВП вырос более чем на 8 процентов.

Промышленное производство увеличилось на 11 процентов,  сельскохозяйственное – более чем на 3 процента.

В обрабатывающей промышленности рост составил 18,3 процента, в горнодобывающей – 6,3 процента.

Позитивная динамика наблюдается в сфере машиностроения, химической и пищевой промышленности.  

В текущем году увеличился потребительский спрос.

Объемы розничной торговли возросли на 13,1 процента.

Субъек­ты малого и среднего предпринимательства увеличили выпуск продукции на 6,1 процента.

Международные резервы страны превысили 53 миллиарда долларов.  

Это на 5,7 миллиарда долларов больше, чем на начало текущего  года.

Мощная государственная поддержка оказана предпринимателям.

Дан старт программе «Дорожная карта бизнеса–2020».

В банки уже поступило от предпринимателей 517 заявок на поддержку новых бизнес-инициатив, общей стоимостью 225 миллиардов тенге.

Поскольку банковская система у нас стабилизируется, реструктуризация долгов, в том числе БТА-банка, заканчивается. Надеемся, что наши банки начнут более активно кредитовать бизнес. Тем более, что ликвидные средства в банках имеются.    

В этом году на поддержку агропромышленного комплекса из республиканского бюджета выделено 220 миллиардов тенге.  

Это в два раза больше, чем в прошлом году.

В текущем году только на весенне-полевые и уборочные работы выделено более девяноста шести миллиардов тенге.

В нынешнем году из-за засухи и жаркой погоды пострадала часть зерновых посевов в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Как вы знаете, я сам посетил основные зерносеющие регионы страны и считаю, что повода для большого беспокойства нет.

Зерна в стране достаточно, мы будем с хлебом, и экспортный потенциал, с учетом запасов зерна прошлого года, сохранится на прошлогоднем уровне.  

Мы будем поддерживать стабильные внутренние цены на хлеб и муку.

За прошедший период решены проблемы более 45,5 тысяч дольщиков. Достроено 353 объектов.

Я также дал поручение Правительству ускорить процесс возврата средств, украденных недобросовестными застройщиками, и довести эту работу до конца.

Еще раз отмечаю, что решение этого вопроса является нашей доброй волей, а не прямой задачей государст­ва.

В условиях мирового кризиса государство в полном объеме выполнило свои социальные обязательства перед казахстанцами.

За 2008-2010 годы размеры пенсий и заработной платы в бюджетных организациях повышены в среднем на 62 процента.

В текущем году принят Стратегический план развития страны до 2020 года.

Утверждена Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию.

В рамках Карты индустриализации Казахстана введены в строй 72 новых производства с общим объемом инвестиций 381 миллиард тенге.

До конца текущего года планируется ввод ещё 72 объектов. Будут созданы более 25 тысяч рабочих мест.

На качественно новый уровень вышел процесс интеграции Казахстана в международное экономическое пространство.

С 1 января начал функционировать Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси.

Сегодня применяется единый таможенный тариф и общие меры нетарифного регулирования.

На внутренних границах отменено таможенное оформление товаров.

Благодаря Таможенному союзу для казахстанских производителей потенциал рынка вырос более чем в 10 раз, почти до 170-ти миллионов  человек.

Это важный стимул для диверсификации нашей экономики.

 

Уважаемые депутаты,

члены Правительства!

 

Мы успешно справились с глобальной кризисной волной. Но это не должно нас успокаивать.

Ситуация в мировой экономике остается неопределенной.

Полноценного восстановления еще не произошло.

Сегодня экспертное сообщество высказывается о возможности очередной волны кризиса.

Поэтому надо быть готовым к различным сценариям.

Не увлекаться увеличением расходов, бережно относиться к государственным средствам, особенно на региональном уровне.

Парламенту и Правительству необходимо контролировать рациональное расходование бюджетных средств, направляемых на программы развития.

Многие вопросы можно решить и без увеличения финансирования.

Надо сокращать государственные расходы там, где это возможно. Экономить средства, создавать резервы.

Улучшать бизнес-климат, развивать государственно-частное партнерство.

В ходе этой сессии главная задача законотворчества - правовое обеспечение Стратегического плана развития до 2020 года.

Необходимо активизировать следующие направления законодательной работы.

 

Первое. Безотлагательного рассмотрения требуют законопроекты о совершенствовании разрешительной системы, компетенции государственных органов в сфере принятия нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проверяемым субъектам.

Надо снизить административную нагрузку на бизнес, упростить разрешительные процедуры, в том числе лицензирование, сертификацию и аккредитацию.

Следует внести изменения и дополнения в законы, регулирующие деятельность банков и финансовых организаций в части минимизации рисков.

 

Второе. Предстоит рассмотреть законопроект «Об индустриальной политике», новую редакцию законов «О науке», «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», «О специальных экономических зонах».

Необходимо усовершенствовать законодательную базу о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, об организациях, работающих в сфере электроэнергетики.

Важное значение имеет принятие закона о проектном финансировании и государственно-частном партнерстве. Он нацелен на реализацию Новой финансовой инициативы.

Следует принять закон, направленный на развитие торговой деятельности.

Необходимо усовершенствовать правовую базу регулирования и контроля за деятельностью, отнесенной к государственной монополии.

Некоторые из этих законопроектов уже внесены в Парламент.

Поручаю Правительству ускорить разработку остальных и внести их в Мажилис до конца текущего года.

 

Третье. Правительством разработан и скоро будет внесен на ваше рассмотрение проект Закона о статусе Нового Международного Университета.

Он призван поднять уровень казахстанского образования, внедрить инновационные учебные программы и научные проекты.

В Парламенте находится законопроект о внедрении элементов корпоративного управления государственными предприятиями здравоохранения.

Его принятие усилит государственный контроль за деятельностью медицинских учреждений, обеспечит защиту прав пациентов.

Необходимо принять проекты законов «О миграции населения» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регистрации граждан по месту жительства».

 

Четвертое. Как вы знаете, две недели назад я издал Указ о повышении эффективности правоохранительной и судебной систем.

Главная его цель – гуманизация, декриминализация уголовной политики.

Правительство завершает разработку законопроектов «О правоохранительной службе» и о совершенствовании деятельности органов прокуратуры. 

Они будут внесены в Парламент в ближайшее время.

Необходимо усилить юридические основы работы органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности.

Следует ужесточить законодательство по противодействию организованной преступности, ввести уголовную ответственность юридических лиц.

Надо укрепить правовые нормы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.

 

Еще один вопрос – гуманизация уголовных наказаний.

Будет подготовлен законопроект, направленный на декриминализацию преступлений, особенно в экономической сфере, которые не несут большой общественной опасности.

Необходимо создать надежный правовой заслон рейдерству, законодательно оградить бизнес от давления проверяющих структур.

Большой блок законотворчества связан с профилактикой преступности, реформированием системы социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание и, особенно, освобождающихся. Мы этим еще не занимались. Надо, с учетом опыта других стран, как следует заняться этой работой.   

 

Пятое. Необходимо привести в соответствие с международными стандартами наши законы о праве интеллектуальной собственности.

Кроме того, следует обновить законодательство о нотариате как важном инструменте обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций.

Парламенту также предстоит принять изменения в бюджет текущего года и утвердить бюджет страны на 2011 год, сформированный с учетом задач, поставленных в моем Послании в этом году.  

 

Уважаемые депутаты!

 

Как вы знаете, 1-2 декабря в Астане состоится Саммит глав государств ОБСЕ.

Астанинский саммит имеет глобальное значение.

В Казахстан прибудут руководители пятидесяти пяти стран-участниц ОБСЕ.

К нашей стране будет приковано внимание всего мира!

Проведение глобального форума такого уровня не только повысит авторитет Казахстана в мире.

Это придаст импульс развитию страны, ещё больше укрепит единство и патриотизм казахстанцев.    

Я убежден, что мы решим все вопросы по подготовке к Саммиту. И Парламент, и Правительство, и все государственные органы должны чувствовать эту ответственность. Мы должны провести его на хорошем уровне.     

Уверен, что мы продемонстрируем всему миру гостеприимство, открытость и ответственность.

 

Дорогие казахстанцы!

Уважаемые депутаты!

 

В 2011 году Казахстан будет отмечать 20-летний юбилей Независимости.

 Два десятилетия спрессовали великое множество конкретных дел и свершений, которые раньше не могли уместить целые века.

Предстоящий юбилей дорог всем, кому дорога судьба нашего Отечества.

Празднование 20-летия Независимости - это не только официальные мероприятия.

Встретить его достойно – это патриотический долг каждого казахстанца!

Важно чтобы миллионы граждан проявили свою гражданскую активность, стремились участвовать в строительстве нового индустриального Казахстана, занялись делом, нашли свое место в развитии страны.

Надеюсь, что депутаты, бывая на местах, будут проводить эту линию и вести соответствующую разъяснительную работу среди казахстанцев. Рассказывать, что сделано за эти годы и что еще предстоит сделать. Сегодня жизнь и судьба – все находятся в руках каждого человека. Надо найти себя в этом мире и делать все для процветания страны, процветания собственных семей.       

В ближайшее время будут вводиться в строй новые крупные производства, дороги, социальные объекты.

 

Правительство, местные органы власти должны стремиться обеспечить работой всех желающих, помочь приобрести специальность, особенно молодежи.

Нельзя забывать и о малых делах – обустройстве каждого города и аула, каждой улицы и двора. Каждый населенный пункт должен стать чище, красивее, благоустроеннее, удобнее для жизни, работы и отдыха.

Именно в этом ключе мы должны провести весь следующий 2011 год, под лозунгом – «20 лет Независимости».  

Именно в этом должно проявиться патриотическое участие миллионов граждан в подготовке к юбилею страны.

Нам предстоит еще многое сделать, чтобы наш Казахстан достойно вошел в третье десятилетие Независимости!

 

Құрметті отандастарым!

 

Бүгінгі айтылған ойлар біздің ұрпақтың заман талабына сай болуына жағдай жасауға бағытталған.

Иығымызға уақыт артқан жүк жеңіл емес.

Жұлдызымыз оңынан туып, еліміз өркениет жолындағы ұлы көштен қалмай келеді.

Талай ұлттың осы дүбірлі додада шаң қауып, тарих сахнасынан шығып қалғанын баршаңыз білесіздер.

Оны біз ұмытпауымыз керек.

Біз жан-жақты дамыған, еркіндікті, бейбіт өмірді дәріптейтін, өзге елдер өнеге тұтып, санасатын іргелі мемлекет құруымыз қажет. Біз бұл абыройлы істі атқарып та жатырмыз.

Ендеше, еліміздің қарыштап өркендеуі үшін үлкен жауапкершілікпен аянбай жұмыс істеуіміз қажет.

Рахмет! 

 

г.Астана, 1 сентября 2010 года


Кері қайту Кері қайту Twitter Facebook Басып шығару
Tokaev

Қазақстан Республикасы Президентінің