National Emblem of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Сөйлеген сөздер


Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың V шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Парламентінің бірінші сессиясының ашылуында сөйлеген сөзі.20.01.2012ж.

2012 жылғы 20 қаңтар

 

Құрметті Парламент депутаттары!

Ханымдар мен мырзалар!

Конституцияның 59-шы бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Парламентінің бесінші шақырылымының бірінші сессиясын ашық деп жариялаймын.

Қадірлі депутаттар!

Құрметті жиынға қатысушылар!

Бүгін – айрықша маңызды күн.

Еліміздегі жоғары заң шығарушы орган жаңаша жасақталды.

Таяудағы Мәжіліс сайлауы тәуелсіздік тарихындағы бетбұрысты белес болды.

Жарқын келешекке жауапты қадам жасап, біз демократиялық дамудың даңғылына шықтық.

Осылайша, жаңа кезеңге жаңарған Парламентпен бірге қадам бастық.

Мен ел сеніміне ие болған депутаттарды шын жүректен құттықтаймын, баршаңызға зор табыстар тілеймін!

Ардақты әлеумет!

Бүгін көппартиялы Парламенттің жұмысы басталатын аса жауапты сессия болып табылады.

Тәуелсіздіктің үшінші онжылдығын біз саяси жаңғырумен бастадық.

Бұл бәсекелестік жағдайында байыпты шешімдердің қабылдануына жол ашады деп санаймын.

Таяудағы оқиғалар қоғамымызды біріктіре түсті.

Еліміз тәуелсіздік жолында татулық пен тұрақтылықты, тыныштық пен түсіністікті таңдады.

Бұл – өрлеу мен өркендеу үшін дауыс берген отандастарымыздың ортақ олжасы мен жасампаз жеңісі болып саналады.

Ассамблея және үш партия өкілдерінен тұратын Парламентті алда іргелі міндеттер күтіп тұр.

Халқымызда «Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» деген қанатты сөз барын баршаңыз білесіздер.

Ел мүддесі мен мемлекет мұраты партиялар бағдарынан биік тұрады.

Мәжіліске енген партия өкілдері ортақ мүдде төңірегінде топтасып, бірлесе қызмет атқарады деп сенемін.

Ардақты ағайын!

Қазақстан жасампаз 20 жылда дәулетіне сәулеті сай, әлем таныған абыройлы мемлекетке айналды.

Осы кезеңде әлеуметтік дамуымыз да, саяси жаңғыруымыз да табысты болды.

Біз дүниедегі дағдарыс тұсында инновация мен индустрияландыру жолына түстік.

Осының барлығы халқымыздың берекелі бірлігі мен тату тірлігі арқылы жүзеге асып келеді.

Өздеріңіз білесіздер, оның қорытындысын тәуелсіздіктің 20 жылы көрсетті. Біз барлық істеген жұмысты халқымызға паш еттік.

Мен алдағы асқар асулардан еліміздің абыроймен өтеріне кәміл сенемін.

Бұл орайда, бізге ең керегі – қоғамның тұрақтылығы мен ұлыстың ынтымағы болып саналады.

Бұл істе жаңа сайланған халық қалаулылары елеулі үлес қосады деп мен зор сенім артамын.

Уважаемые депутаты!

Казахстанцы!

15 января 2012 года состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.

Государством были созданы все условия для проведения честных, прозрачных и конкурентных выборов.

Все участвующие в них партии имели равные возможности для проведения агитации.

В результате наблюдатели многих стран мира дали высокую оценку электоральному процессу в нашей стране.

Прошедшие выборы стали ещё одним важным шагом в модернизации политической системы страны.

Данным волеизъявлением избирателей досрочно реализуется важная норма конституционной реформы, которую мы приняли в 2007 году.

Главный итог выборов – все казахстанцы единодушно поддержали курс на развитие страны, модернизацию экономики и общественно-политической сферы, повышение благосостояния нашего народа.

Наши сограждане проголосовали за стабильность, единство и взаимопонимание в обществе, за те партии, которые предложили конкретные дела и позитивные программы.

Я считаю, что это победа всего казахстанского народа!

Поздравляю всех вновь избранных депутатов Мажилиса с этой общей нашей победой!

В новом Парламенте Казахстана теперь будут работать три партии, победившие в конкурентной борьбе.

Тем самым мы еще раз доказали всему миру, что демократический процесс у нас развивается последовательно и неуклонно.

Всё это существенно повышает планку ответственности для всех политических партий страны.

Также в соответствие с Конституцией  9 членов Мажилиса Парламента избраны от Ассамблеи народа Казахстана.

Это также демократическая инновация Казахстана, когда представители различных этносов могут избирать своих депутатов в высший законодательный орган страны.

Необычайно широко теперь будут представлены в Мажилисе  различные социальные, гендерные и профессиональные слои населения.

Партиями учтены представители всех регионов Казахстана, всех социальных слоев, учтена многонациональность нашей страны, повысилось присутствие женщин, молодежи, представителей разных этносов. Состав депутатов стал намного лучше, он обновился более чем на 65%.

Уважаемые депутаты!

Сегодня все наши соотечественники особенно остро и явственно осознают, что спокойствие и стабильность в Казахстане, нашу дружбу и взаимопонимание нужно защищать и оберегать.

Закон и порядок в стране, единство нашего народа – это самый главный, наиважнейший наказ ваших избирателей.

Только на этом пути вы сможете реализовать коллективную волю многонационального народа Казахстана.

Поэтому новый, многопартийный Парламент Казахстана должен стать местом не только плодотворных дискуссий, но и совместных конструктивных действий.

Давайте будем считать, что предвыборная баталия осталась позади. Впереди сложная работа по выполнению тех обещаний, о которых мы говорили народу. Для этого надо всем работать вместе. Благодаря именно такой совместной работе Парламента, Правительства, Президента мы достигли тех успехов за 20 лет нашей работы, о которых мы говорим.

Конкуренция и состязательность партий неизбежно активизируют жизнь нашего Парламента. Но каждый из вас ни на минуту не должен забывать о том, что все мы – граждане одной страны, что вы представляете интересы нашего народа.

Дорогие друзья!

Я с огромным уважением отношусь к выбору каждого казахстанца, за какую бы партию на прошедших выборах он ни голосовал.

Это нормальный демократический процесс, свидетельство становления у нас гражданского общества.

Вместе с тем я c большим воодушевлением воспринимаю безусловную и несомненную победу партии «Нур Отан».

Это говорит о том, что «Нур Отан» – действительно народная партия, которая живет чаяниями и стремлениями всех казахстанцев.

Нуротановцам есть чем гордиться. Мы добились многого.

Сегодня ВВП на душу населения составляет более 11 тысяч долларов США.

Совокупные международные резервы превысили 75 миллиардов долларов США.

Вы знаете, что только за 3 года в 2 раза выросли зарплаты и пенсии казахстанцев. Достаточно быстро модернизируются системы образования и здравоохранения.

Сегодня именно «Нур Отан» идёт в авангарде реализации важнейших для страны программ – форсированной инновационной индустриализации – нашей важнейшей программы развития, программы занятости, чистой питьевой воды для всех населенных пунктов, реконструкции ЖКХ, развития аграрного сектора, программы «Бизнес-2020» и многих других. Это базовые программы, которые определяют, что нам необходимо делать, как делать и как это финансировать. Наша задача – строго следить за тем, чтобы все, что намечено выполнялось. Именно это позволит значительно улучшить благосостояние нашего народа.

Осознание масштаба этих программ говорит о том, что страна фактически ужё живёт в новой эпохе.

В предстоящем Послании я буду говорить о крупнейших проектах, которые мы должны осуществить в ближайшие пять лет.

Казахстан вступает в эту эпоху, выработав на многие годы вперед свои стратегические цели и задачи развития, повышения качества жизни наших граждан.

С ростом экономических показателей всё большее внимание нужно будет уделять повышению культурного и образовательного уровня нашего общества, формированию новой казахстанской интеллектуальной нации.

Мы и далее будем всемерно укреплять этническое и конфессиональное согласие в стране.

Еще одним направлением в деятельности нового Парламента должно стать укрепление межпарламентских связей, прежде всего с государствами Содружества и Единого Экономического Пространства, и другими дружественными нам государствами.

 

Уважаемые депутаты!

 

Перед Казахстаном стоят новые грандиозные непростые задачи, которые диктует глобальный мир и глобальная экономика.

Осуществить их будет тем более непросто, что современный мир претерпевает серьёзную системную трансформацию.

Нестабильность мировой экономики, вероятность новых кризисов и снижения цен на наш экспорт могут повлиять на экономику Казахстана.

В предстоящие годы в социальных делах мы должны быть постепенными и осторожными. Мы будем индексировать на уровень инфляции и пенсии и доходы, а что касается повышения на 20-30%, как мы это делали, мы должны внимательно смотреть, что будет происходить в мире. Накопленные нами деньги, возможно, пригодятся, чтобы платить те пенсии и зарплаты, которые имеются. Если экономика будет расти, и валовая конъюнктура нам будет способствовать, заработанные деньги пойдут на улучшение социального благосостояния нашего народа. Мы всегда об этом говорим казахстанцам открыто и честно, чтобы это было понятно.

Но, несмотря на все препятствия, мы продолжим избранный нами курс на модернизацию страны ради лучшей жизни людей.

В XXI веке только сильные государства смогут развиваться успешно.

Верю, что в ближайшие 5 лет обновлённый Парламент Казахстана сможет стать такой действенной политической силой, способной взять на себя ответственность за будущее страны, стабильность общества и его всестороннюю модернизацию.

В ваших силах - сделать Казахстан еще более сильным, стабильным и крепким государством.  И мы будем все вместе над этим работать.

 

Қадірлі қауым!

Сіздер осы мінберге елдің сенімі мен аманатын арқалап келдіңіздер.

Араларыңызда бұрыннан жұмыс істеп келе жақтан тәжірибелі депутаттар да, жаңадан келген депутаттар да бар. Жаңа сайланған депутаттарды құттықтаймын. Тәжірибелі қалаулылар жаңадан келген әріптестерін үйретсін, олар тезірек іске аралассын. Бұл жерге отыру үшін емес, жұмыс істеуге, заң шығаруға, заңның жобасын талқылауға келдіңіздер. Ел үшін жұмыс істеу оңай емес. Ол білімді, іскерлікті қажет етеді. Сондықтан енжарлыққа орын жоқ. Барлығымыз бірігіп жұмыс істейміз деп мен зор сенім білдіремін.

Сондықтан сіздерге артылатын жауапкершіліктің жүгі жеңіл емес.

Дана халқымыз «Кеңескен істе кемдік болмайды» деген.

Мемлекет мүддесі бізден айрықша ерік-жігер мен асқан ұйымшылдықты талап етіп отыр.

Біздің алдымызда жаңа мақсаттар, межелі міндеттер, іргелі істер бар.

Ендеше, берекелі бірлігіміз берік болсын!

Мемлекетіміз мерейлі, еліміз еңселі болсын, ағайын!

Парламенттің алғашқы сессиясының ашылуымен баршаңызды шын жүрегіммен құттықтаймын!

Еліміз үшін атқаратын жұмыстарыңызға зор табыстар мен мықты денсаулық тілеймін!

Рахмет.


Кері қайту Кері қайту Twitter Facebook Басып шығару
Tokaev

Қазақстан Республикасы Президентінің